Hout is Goud!

We erkennen met zijn allen steeds meer dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor ons milieu en de menselijke samenleving. In Parijs zijn tijdens de klimaatconferentie bindende afspraken gemaakt om een temperatuurstijging van 1,5 graden te voorkomen. De gebouwde omgeving draagt hier substantieel aan bij. De bouwsector is verantwoordelijk
voor ruim een kwart van alle door de mens veroorzaakte broeikasemissies. Waar kan de grootst impact gemaakt worden om dit tegen te gaan?

De cijfers

Net als de transport- en industriesector is de bouwsector van grote invloed op de wereldwijde, door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. Door gebouwgebonden energiegebruik (6,8 GT CO2eq ,of ong.18%) en door de CO2 uitstoot als gevolg van de productie van bouwmaterialen. Technische (abiotische) materialen spelen hierbij de grootste rol (2.9 GT CO2eq , 8% van het totaal) Beide onderdelen samen maakt dat de bouwsector verantwoordelijk is voor ruim een kwart (26%) van alle door de mens veroorzaakte broeikasemissies. In werkelijkheid ligt dit percentage nog enigszins hoger omdat hier transport niet in meegerekend is. *Bron – De houtbouw revolutie*

Operationeel en materiaal gebonden emissies

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de zogeheten operationele emissies. Zowel bij bestaande bouw, renovatie en nieuwbouw is door o.a. de implementatie van pv-panelen, warmtepompen en hogere isolatiewaarden de nodige voortgang geboekt. In 2023 komen er ook strengere regels voor kantoren, welke energielabel C of beter moeten hebben. Materiaal gebonden emissies krijgen hierdoor een steeds groter aandeel, vooral bij nieuwbouw zijn hier grote winsten te behalen. Een voorvechter van het verlagen van emissies is DGBC

Reduceren en optimaliseren

Bij nieuw te bouwengebouwen ligt de grootste winst tot aan de oplevering van het gebouw. Als men bij het initiatief al principes als reduceren en optimaliseren toepast kan de impact verminderd worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de functionaliteit van bepaalde onderdelen. Voor de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw te Bergambacht is er voor gekozen om in bepaalde zones geen verlaagd plafond toe te passen, bestaand staal te demonteren en opnieuw in te zetten. Minder materiaalgebruik betekend simpelweg minder materiaal gebonden emissies!

Materiaal -> kies voor Hout

Verreweg de grootste impact betreffende materiaalemissies bij nieuwbouw hebben staal/ijzer (41%) en beton (17%). In de bouwwereld worden deze conventionele grondstoffen traditioneel gebruikt voor de hoofddraagconstructie en vloeren. Dit is echter niet meer noodzakelijk; door technologische vooruitgang kan dit tegenwoordig ook goed met hout bewerkstelligd worden. Groot voordeel van hout is dat dit materiaal CO2 uit de lucht heeft gehaald en dit vastlegt. In veel gevallen is een combinatie van kruislaaghout (CLT) en gelamineerde liggers een concurrerende mogelijkheid.

Hout = Gezond

We brengen meer dan 90% van onze tijd binnenshuis door. Dat maakt een gezond klimaat erg belangrijk. Hout is hygroscopisch, wat betekend dat het veel beter vocht opslaat en afgeeft dan bijvoorbeeld beton. Dit zorgt voor een stabiele comfortabele luchtvochtigheid. Hout heeft een voorspelbaar brandgedrag. Hout verkoold wat verdere inbranding voorkomt. Bij hogere bouw kan een combinatie met gipsplaat worden gezocht. Uitdaging zit vooral in het onderwerp geluid, vooral bij een meerlaags appartementengebouw. Akoestische ontkoppelingen met bijvoorbeeld hoekbeugels en zwevende dekvloeren zijn hier vaak
noodzakelijk.

Hout = Goud!

Naast al deze genoemde aspecten waarom hout het nieuwe goud is, komt daarbij dat als een van de bekendste natuurlijke materialen hout de psychologische en fysieke gezondheid en het welzijn van de mens bevorderd. Zichtbaar hout leidt tot minder stress, een lagere hartslag en bloeddruk en verbeterde concentratie. De ‘zachte’ natuurlijke en warme uitstraling geven vaak de doorslag om voor hout te kiezen. Zo ook in dit project, een zichtwerk balklaag van Douglas. Hout = Goud!

Wil je nog extra informatie over de voordelen van hout? of een project gaan ondernemen in houtbouw, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een uitdaging voor ons?

Neem contact op en tijdens een kopje koffie denken we uw plannen door. Digitaal kan natuurlijk ook.