Aandacht voor een sterke fundering

De eerste blog ooit, met welke onderwerp start je? Lastige vraag als je iets nog nooit gedaan hebt. Misschien; hoe kom je tot een fraai gevel ontwerp? Of; een stel lekker praktische plattegronden? Nee, het proces van bouwen, of dit nou een woning is of een blog, begint bij een solide ‘fundering’. Zo dus ook deze eerste blog. De fundatie voor gebouwen wordt besproken en tegelijk wordt de opbouw en de structuur vastgelegd voor de aankomende blogs.

Fundering en bouwkunde

Het uitgangspunt voor het type fundering is in grote mate afhankelijk van de ondergrond. Wordt het verkeerde funderingstype gekozen kan dit leiden tot scheuren in de gevel, hetgeen je bij oudere huizen nog wel eens ziet. Er zijn twee belangrijke funderingstechnieken in Nederland. Op palen (hout/beton) of op staal (plaat direct onder het grondoppervlak). Het is belangrijk om de diepte van de draagkrachtige zandlaag te vinden. Zit deze dieper dan drie meter wordt er in de regel gekozen voor palen. Beide methodieken dienen altijd berekend te worden door een constructeur. Maar als de constructeur dit berekend en verzorgt, wat doet DO-A dan naast het aansturen van een constructeur?

Fundering en regelgeving

Soms heeft een locatie een ‘dubbelbestemming’ in het bestemmingsplan. Dit zijn toevoegingen op bijvoorbeeld de bestemming wonen. De twee belangrijkste dubbelbestemmingen die invloed hebben op de grond onder de bouwlocatie zijn; ‘archeologie’ en ‘waterstaat – waterkering’. Bij archeologie bepaalt een nummer de waarde van de grond. Dit nummer bepaald hoeveel er gebouwd dan wel hoe diep er gegraven mag worden, zonder dat daar archeologisch onderzoek voor noodzakelijk is. Hoe lager dit nummer, hoe strenger de regelgeving is. Bij bouwen in de bestemming ‘waterstaat – waterkering’ dient er in de meeste gevallen een aanvraag gedaan te worden bij het Hoogheemraadschap. Voor een nieuwbouw woning op/in een dijklichaam is vorig jaar een ‘watervergunning’ aangevraagd door DO-A.

Fundering en milieu

Bijna altijd bestaat de fundering uit beton, en dit is niet de meest milieuvriendelijk oplossing. In het verleden werd er gebouwd op houten palen. Deze dienen dan wel de gehele looptijd ‘onder water’ te blijven staan, anders gaat het hout rotten. Als er tegenwoordig voor hout wordt gekozen wordt er gebruik gemaakt van een betonnen oplegger, welke als het ware de paal tot onder de grondwaterstand duwt. Een andere milieu vriendelijkere ontwikkeling is een schroeffunderingen in staal, in Duitsland zijn ze daar al volop mee aan het bouwen. Dit systeem is vooral geschikt voor lichtere bouw, te denken aan houtskeletbouw. De paal kan na de looptijd weer uit de grond geschroefd worden. Hier een site die ik gebruikt hebt, dit gaan we bij DO-A zeker een keer toepassen! Als het toekomstige project er natuurlijk geschikt voor is.

Fundering en kosten

De kosten van een fundering verschillen per regio in Nederland. Bij de door DO-A ontworpen woning te Polsbroek, (een woning op beton gevulde stalen buispalen) bedroeg alles onder het maaiveld ca. 40.000€. Met een bouwsom van 260.000€ ex. (15%) en een bruto oppervlak van 130m2 maakt dit dus ca. 300€/m2. Een significant bedrag van de begroting gaat dus de grond in. Een inhoudelijk overleg met de aannemer en de constructeur, welke fundering er het beste kan worden toegepast op een specifieke locatie, kan je een hoop geld besparen. Wat ons bij het laatste onderwerp brengt. De fundering van een goede samenwerking is……

Fundering en samenwerking

De basis van een goede fundering hangt in grote mate af van een soepele samenwerking tussen architect, aannemer en constructeur. Open en duidelijke communicatie, telefonisch of per mail is hierin een belangrijk factor. Vaak zijn er meerdere goede opties per project, welke op waarde ingeschat dienen te worden en integraal besloten dient te worden voor één beste keuze. Investeren in langdurige (bouw)relaties geeft het vertrouwen om dit goed te kunnen doen.

Samengevat

Bij het ontwerpen van de fundering gaat het in mindere maten om de esthetiek, het geheel zit vaak ondergronds, maar gaat het vooral om de praktische kant. De milieu kant van een fundering komt door de huidige klimaatproblematiek ook steeds vaker aan bod. Wordt door inhoudelijk overleg, de uitwerking van een fundering efficiënt gedaan, dan blijft er meer geld over voor de esthetiek van de bovenbouw. Hetgeen de meeste opdrachtgevers toch het belangrijkste gedeelte vinden van het te ontwikkelen gebouw.

Wil je nog extra informatie over funderingen? In welke vorm dan ook, neem dan gerust contact met ons op.

Heeft u een uitdaging voor ons?

Neem contact op en tijdens een kopje koffie denken we uw plannen door. Digitaal kan natuurlijk ook.