Nieuwbouw - Woningen Centrum Woerden

De gemeente Woerden heeft het ambitieuze doel neergelegd om per jaar drie- tot vierhonderd woningen te bouwen. Grote locaties zoals Snellerpoort en Houttuinlanen zijn voor de hand liggend. Echter dient dit niet de enige strategie te zijn, maar volgens ons één van de vele…
Dave Oorschot Architecte droom
Droom
Verdichting
Gedeelde leefomgeving
Dave Oorschot Architecte denk
Denk
Haalbaarheid
Overleg gemeente
Dave Oorschot Architecte doen
Doen
2022-2023
Dave Oorschot Architecten Droom
Droom
Verdichting
Gedeelde leefomgeving
Denk Dave Oorschot Architecten
Denk
Haalbaarheid
Overleg gemeente
Droom Dave Oorschot Architecten
Doen
2022-2023

Het idee
Het getoonde plan sluit aan op de ambitie om meer woningen te bouwen. Strategische verdichting in de binnenstad draagt bij aan het verlichten van de druk op de woningmarkt. Deze locatie is gevonden aan de Groenendaal, de parkeervoorziening nabij woning nr. 3. Momenteel wordt de locatie enkel en alleen gebruikt voor parkeren en distributie, echter is er ruimte voor woningen. Dit idee is op haalbaarheid getest middels drie modellen met specifieke eigenschappen maar allen met gezond bouwen hoog op de agenda.

Model A (voorkeur)
Wordt gekenmerkt door een maaiveld bestaande uit parkeervoorzieningen en secundaire functies. Op dit functionele basement is een gezamenlijk goed bezond plateau met studio’s / kantoorruimte. Deze laag zal tevens dienst doen als buitenruimte voor gedeelde functies, te denken aan een moestuin en ruimte voor verjaardagen. Op laag 2/3 bevinden zich koop appartementen. De belemmering van de omliggende bebouwing is in dit model minimaal doordat er afstand is genomen van de dakterrassen voormalige Mariaschool.

Model B
Is te typeren als onder- en bovenwoningen met beiden een gezamenlijke buitenruimte. De onderwoning is vanuit het maaiveld te betreden. De bovenwoning via een gezamenlijke galerij. De bovenwoningen hebben tevens een privé balkon. Het aantal parkeerplaatsen is gehalveerd wat opgevangen dient te worden met deelgebruik. Het volume is dichter op de belending gesitueerd waardoor er meer belemmering ontstaat.

Model C
Hier is het maximum opgezocht middels 4 ruimte appartementen per laag. De ontsluiting vind plaats via een gezamenlijk trappenhuis. Parkeren dient via een autolift naar een parkeerstalling in de kelder te worden gerealiseerd. De bomen dienen flink teruggesnoeid te worden. Of dit model werkelijk past zal uit licht/bezonningsmodellen moeten blijken. Ook archeologie is een punt van aandacht in dit model.

Projectgegevens

Locatie: Woerden, Utrecht
Programma: Woon- en kantooruimte
BVO (Wonen): 540 m2
BVO (nieuw): 100 m2

Het team professionele denkers

Eigenaar grond Gemeente Woerden
Architect: Dave Oorschot (DO-A)

Het team gepassioneerde doeners

Architect: Dave Oorschot
Renders: Thihn Pham

 

 

''Nederlanders schikken van het woordje 'duur' in duurzaamheid''

Loesje