Ontwerp - Bedrijfsverzamelgebouw

2e prijs in een door Hoorne vastgoed georganiseerde prijsvraag.
Dave Oorschot Architecte droom
Droom
Economisch en esthetisch combineren
Dave Oorschot Architecte denk
Denk
Concept studie
Dave Oorschot Architecte doen
Doen
2010
Dave Oorschot Architecten Droom
Droom
Economisch en esthetisch combineren
Denk Dave Oorschot Architecten
Denk
Concept studie
Droom Dave Oorschot Architecten
Doen
2010

Concept
Tijdens WOII diende de bunker als bescherming voor de raum- en schnellboten. Deze boten ondervonden hevige bombardementen. In de bunker werden de schepen veilig bevoorraad, gerepareerd en afgemeerd. De bunker bood plaats aan 14 boten en 4 reparatiedokken. In het ontwerp wordt de haven weer in ere hersteld door plaats te bieden aan plezierboten. De plezierboten kunnen in deze bunker voor een bepaalde periode worden gestald. De bunker is voor een groot deel overdekt, wat een extra kwaliteit geeft aan deze stalling. Tevens biedt dit extra bescherming aan de boten. Doordat het water tot diep in het gebouw doordringt krijgt het gebouw een echt haven karakter.

Om de historische waarde van de bunker te behouden, wordt de uitbouw, die later aan de noordzijde is toegevoegd, geamoveerd. In de oude situatie was het voorraadmagazijn en de slaapplaatsen voor het personeel direct onder het dak gesitueerd. De vloer van deze verdieping fungeerde als een extra dak. Wat destijds extra bescherming gaf aan de boten. In het ontwerp introduceren wij deze vloer weer, door gebruik te maken van de bestaande constructie.

Het vloeroppervlak onder het dak wordt verhuurd aan bedrijven, die zich op een unieke locatie kunnen vestigen. Door de unieke locatie en de haven sfeer worden bedrijven aangetrokken die de scheepvaart moeten stimuleren. De entrees van de bedrijven en het aanleveren van de goederen gebeurt via het dak. Het dak wordt ingericht als een waar daklandschap. Het doel is om een zo flexibel mogelijk gebouw te ontwerpen voor de bedrijven.

Geïnspireerd door ‘The Million Dollar Page’ wordt het vloeroppervlak opgedeeld in een grid. Het grid bestaat uit vakjes van 100m2. Het bedrijf bepaalt zelf hoeveel vakjes zij willen huren en bepaalt ook zelf de positie van deze vakjes. Uiteraard moet de opbouw van het grid wel volgens bepaalde spelregels verlopen. Alle ingrepen en toevoegingen contrasteren in kleur en materiaal gebruik. Op deze manier ontstaat duidelijkheid en wordt de enorme grijze massa doorbroken.

Projectgegevens

Locatie: IJmuiden, Noord-Holland
Programma: Bedrijfsverzamelgebouw
BVO (nieuw): 5400 m2

Het team professionele denkers

Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed B.V.
Architecten: Dave Oorschot (DO-A) en Michel Mooij

Het team gepassioneerde doeners

Renders en maquette: Dave Oorschot (DO-A) en Michel Mooij

"Een contrast is het verschil tussen tegenstellingen en overeenkomsten, in dit idee is het contrast opgezocht tussen bestaand en nieuw en neutraal grijs gekleurd en nieuwe felle kleuren."

Michel Mooij